L’excursionisme, en un cul-de-sac

L’excursionisme ha estat a Catalunya un element cabdal durant l’últim segle per conèixer l’entorn i els espais naturals, alhora que es posicionava de forma clara en un indiscutible amor al país. L’auge de l’excursionisme afectà tots els grups socials, des de professions liberals i comerciants fins a menestrals i obrers, i a més s’anà estenent […]

La parentalitat positiva

La parentalitat (i marentalitat) és un concepte integrador que permet reflexionar sobre el paper de la família en la complexa societat actual i, alhora, ajuda a desenvolupar orientacions útils per a la tasca de pare i mare. Evidentment, es parteix de la creença en la família com a institució social absolutament bàsica i central de […]

Esplai, to be unplugged or plugged

El món es transforma, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) estan canviant la forma en què les persones ens relacionem. Estem connectats, és una realitat, i aquesta ubiqüitat tecnològica facilita una comunicació ininterrompuda, on les xarxes socials i els mòbils dominen amb la seva omnipresència sense horaris i amb una font inesgotable […]

Valors més enllà dels diners

L’únic banc que no necessita diners per funcionar és el banc del temps. Els seus comptes corrents s’omplen d’hores que els titulars ingressen, reintegren i intercanvien entre ells en funció de les seves necessitats. Els bancs del temps permeten recuperar la tradició de l’intercanvi de serveis, habilitats i coneixements entre les persones que viuen o […]

Ser monitor/a: quan el que importa és el qui

Molt probablement ens hem fet, més d’un cop, les preguntes següents: “per què sóc monitor/a?” i “per a què ho sóc?”, suposant que ja tinguem molt clar que no “fem” de monitors/es, sinó que ho “som”. El temps ocupat a l’esplai, les reunions a deshora, els caps de setmana compromesos, l’esforç de programar, realitzar i […]